Bild på en nedstämd kvinna.

Kemisk obalans inte orsak till depression

Enligt en nyligen publicerad brittisk studie beror depression inte på låga serotoninhalter i hjärnan, så som det länge påståtts. Snarare ligger orsakerna i svåra livsomständigheter och andra psykosociala faktorer. Nyheten …