Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Erbjuda mötesplats och tvärvetenskaplig kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.

Mer om föreningens syfte och ändamål finner du i föreningens stadgar här.