Styrelsen

Här finner du en kort presentation av föreningens förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande

Ordförande

Lasse Mattila

Socionom, handledare, föreläsare, författare

Jag är utbildad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Jag har min yrkesbakgrund som bl.a. skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Jag arbetar idag som föreläsare, författare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter. Jag är även chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden och Community manager för Sverige i internationella nätverket PACEs (Positive & Adverse Childhood Experiences) Connection.

Ledamöter

Dunja Grisell

Peer supporter och psykiatrikritisk aktivist

Jag är utbildad peer supporter och har sedan flera år tillbaka varit aktiv inom den internationella psykiatrikritiska rörelsen. Jag skadades av en ECT-behandling år 2007 och har efter det på olika sätt försökt belysa de strukturella problem som präglar den västerländska psykiatrin. Jag jobbar ideellt med peer support och min dröm är att bygga upp ett alternativt center för människor i kris, i stil med Soteria-modellen. Utöver mitt engagemang inom rörelsen så arbetar jag som doula. Jag bor i Stockholm tillsammans med min sambo och mina fyra barn.

Fanny Marell

Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare

Fanny Marell, Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare. Har arbetat i ca 25 år med socialt arbete på socialtjänst, familjebehandling på institution för ungdomar med allvarliga psykiatriska bekymmer, som kurator/familjeterapeut inom BUP och som familjeterapeut på ätstörningsklinik. De senaste åren har jag arbetat privat som handledare och utbildare samt med psykoterapier. Jag har ett starkt engagemang i frågan "vad är psykiskt lidande och hur påverkar vår förståelse de lösningar vi väljer". Andra frågor som intresserar mig är makt och delaktighet.

Stefano Selvani

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

Engagerat mig i att utveckla och arbeta med skonsamma, hållbara och effektiva behandlingssätt för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I behandlingen har jag som utgångspunkt en helhetsbedömning av patienten och fokus på individens egen tillfrisknandepotential, så långt som det är möjligt utan psykofarmaka. Mångårig erfarenhet från arbete som allmänläkare, barnläkare och barnpsykiater. För närvarande verksam som överläkare på en ungdomspsykiatrisk avdelning i Nordnorge samt som konsult inom barnpsykiatrin i Sverige.

Ann-Kristine Andersson

Lärare och psykiatrikritisk aktivist

Jag är 34 år och bor i Mölndal utanför Göteborg. År 2020 blev jag medlem i FAP då jag upptäckte att det fanns fler människor som tänker som jag angående psykiatri och biomedicinskt synsätt. Jag har egen erfarenhet från psykiatrin och NPF-diagnoser och jag var engagerad i en patientförening för NPF och satt i styrelsen. De senaste åren har jag dock ändrat uppfattning vad gäller det synsätt som råder i svensk psykiatri. Med de erfarenheter som jag har vill jag jobba för att människor ska bemötas med medmänsklighet i stället för att bli stämplade för sina lidanden för livets påfrestningar.

Johan Stiernstedt

Psykiater och leg psykoterapeut

Har tidigare arbetat som överläkare inom psykiatrisk öppenvård. De senaste 12 åren dock enbart arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut. Har nu också börjat arbeta inom privat behandlingscenter för alternativ till mediciner i Norge. Är djupt kritisk till psykiatrins ensidigt biologiskt-farmakologiska utveckling och den alltmer tilltagande medicineringen med psykofarmaka, inte minst bland barn och unga. Har skrivit en bok som heter "Den galna psykiatrin - om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi"

Åsa Maj Jonzon

Psykolog, journalist, musiker

Jag har en bakgrund som journalist och är numera också utbildad psykolog. Har sedan psykologutbildningen arbetat inom ideella sektorn där jag bland annat har utvecklat och varit verksamhetsledare för en nationell stödverksamhet för unga mellan 13 och 25 - utifrån ett helhetsperspektiv på psykisk hälsa. Som psykolog vill jag bidra till att få människor och samhälle att se vikten av relationernas, de sociala sammanhangens och de existentiella behovens betydelse för psykiskt välmående och återhämtning från kriser och svårigheter. Jag ser också ett stort behov av ett synsätt i vården, och i samhället i stort, där fokus ligger på varje människas behov och potential.

Markus Dencker

Leg psykolog och författare

Jag arbetar på ett privat behandlingshem för ungdomar – främst i rollerna som familjeterapeut och miljöterapeut. I det arbetet har jag särskilt intresserat mig för hur en terapeutisk miljö kan organiseras för att möjliggöra utveckling och förändring. Som författare har jag bland annat givit ut trilogin Psyk 22. Dessa tre böcker handlar om hur vi människor formas av minnen och relationer. Ett av mina huvudsakliga intressen är hur psykiatrisk vård är organiserad. Alltså frågan om medicinsk terminologi och medicinska kategorier är den bästa kunskapsbasen för vårdpersonal som möter människor med livsproblem och psykiskt lidande.

Ebba Karlsson

Psykolog och föreläsare

Psykolog med bakgrund inom filosofi. Mitt expertområde är politisk psykologi och hur vi utifrån beteendevetenskap och forskning kan främja ett konstruktivt debattklimat i samhället. Har även stor erfarenhet av vården i egenskap av patient såväl som yrkesverksam. Har arbetat som organisationskonsult med fokus på ledning, styrning och utveckling av vården, och arbetar nu kliniskt vid en beteendemedicinsk mottagning på ett universitetssjukhus. Är väldigt intresserad av somatisk såväl som psykisk hälsa och hur förståelsen för hur vårt nervsystem fungerar är en av grundstenarna för båda områden.

Lena Wingbro (kassör)

Redovisningskonsult

Mitt namn är Lena Wingbro och jag har i mitt yrkesliv arbetat främst med ekonomi, försäljning och marknadsföring. Sedan 2011 driver jag eget företag inom företagsutveckling. Jag har även drivit hälsokostbutik och arbetat som gymnasielärare och då bl.a. stöttat ungdomar med svårigheter. Jag och min man har även varit familjehem och arbetat med psykisk ohälsa i ca 15 år, vilket är något jag brinner för.

Suppleanter

Nina Yderberg

Läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

Jag är läkare med stort alternativmedicinskt intresse som inte längre känner mig hemma inom landstingsvården. I första hand jobbar jag som EMDR terapeut men kompletterar just nu min kompetens med en antroposofiskt inriktad trädgårdmästarutbildning. Till hösten börjar jag dessutom en treårig utbildning till bildterapeut. I min privata verksamhet skriver jag inte ut mediciner utan använder mig av en mer holistisk ”läkekonst”.

Ann-Kathrin Matthies-Lindo

Pedagog, föreläsare

Jag heter Ann-Kathrin Matthies-Lindo och jag är trebarnsmor, och arbetar som förskollärare sedan över 30 år. Jag har även drivit en syateljé i närmare 10 års tid tidigare, för design och sömnad av brudklänningar, och scendekorer till artister och TV-galor m.m. Jag har grundutbildning i konst och i socialt arbete. Jag är psykiatrikritiskt engagerad och har bl.a. gjort en intervjuserie som radioreporter för programmet Radio Totalnormal.

Övriga förtroendevalda

Revisor för föreningen är Jan Svensson.

Valberedningen består av Cicki Malmström och Julia Svensson.