Psykofarmakakollen är tänkt att fungera som ett praktiskt stödmaterial för såväl yrkesverksamma, vårdsökande som anhöriga. Syftet med materialet är att öka patientsäkerheten bl.a. genom information om psykofarmaka och deras effekter och biverkningar, samt om alternativen till psykofarmaka.

Psykofarmakakollen, som för närvarande är under arbete, planeras att kunna erbjuda stöd till både kliniker som vårdsökande vid följande faser av vårdkontakterna;

  1. Före medicinsk behandling
  2. Vid förskrivning
  3. Under medicinsk behandling
  4. Nedtrappning
  5. Efter avslutad medicinsk behandling

För mer information om Psykofarmakakollen, kontakta oss för kontaktuppgifterna till representanter för arbetsgruppen för Psykofarmakakollen.

 

Länkar