Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand

2021-10-18

Lördagen den 18 september arrangerade vi konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Nu finns inspelningarna från konferensens samtliga föredrag tillgängliga att ses i efterhand på vår YouTube-kanal. 

Du har nu möjlighet att se samtliga föredrag från konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” på vår YouTube-kanal genom länkarna nedan.

Inledning

Lasse Mattila, ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Åsa Nilsonne, psykiater, leg. psykoterapeut, professor emeritus i medicinsk psykologi, författare

***

Offentliga psykiatriska vården i Sverige utifrån ett professionellt perspektiv. Riktlinjer och praktik samt nuvarande medicinska modellens konsekvenser för individen och samhället.

Göran Högberg, leg läkare, med dr, specialist i allmän psykiatri, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut

***

Vem är normal? Serietecknande som ett sätt att gestalta diagnoskultur, psykiatri och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ur ett patientperspektiv.

Klara Wiksten, serietecknare och konstnär

***

Psykiatriska vården och patientperspektivet i Norge. Norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud och kampanjens milstolpar från dess grundande 2011 till idag.

Jan-Magne Sørensen, ordförande i brukar- och intresseorganisationen Hvite Ørn, Norge

***

Bakgrunden till norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud. Kampanjstrategier och strategiska beslut och kompromisser under resan från initiativet till idag.

Mette Ellingsdalen, WSO – ordförande, Landsforeningen We Shall Overcome, Norge

***

Offentliga medicinfria psykiatriska vården i Norge. Bakgrunden till och arbetet med första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus. Medicinfria behandlingsalternativ samt utvecklingen från öppnandet januari 2017 till idag. Framtiden.

Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge

***

Medicinfri psykiatrisk vård i Norge. Bakgrunden till öppnandet av första medicinfria psykiatriska behandlingsalternativet i Norge 2015. Verksamheten och dess utveckling från öppnandet till idag. Fallbeskrivning och konkreta exempel.

Ole Andreas Underland, VD, Recoveryakademiet AS / Hurdalsjøen Recoverysenter, Norge

***

Inom kort kommer samtliga föredrag och efterföljande panelsamtalet, liksom resp. föredragshållares presentationer, finnas på egen undersida på vår hemsida www.alternativ-till-psykofarmaka.se.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *