Med denna enkät vill vi ge dig möjlighet att ANONYMT berätta om din syn på behandling av psykisk ohälsa samt om vilka alternativ till psykofarmaka du hade velat se inom svensk psykiatri.

Vi sammanställer enkätsvaren under andra halvan av oktober och svaren kommer att utgöra en viktig del av konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa lördagen den 7 november 2020.

Du får mer än gärna dela länken till enkäten fritt i dina nätverk.