Konferens om

Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Lördagen den 18 september 2021 kl. 09.00-17.00, Stockholm (flyttat från 27 mars 2021)

I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om ökat patientinflytande och om ökad valfrihet gällande behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.


Bland talarna på konferensen finns;

 

 • Göran Högberg, psykiater och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Sverige
  Offentliga psykiatriska vården i Sverige utifrån ett professionellt perspektiv. Riktlinjer och praktik samt nuvarande medicinska modellens konsekvenser för individen och samhället.

 

 

 • Klara Wiksten, serietecknare och konstnär, Vem är normal? Serietecknande som ett sätt att gestalta diagnoskultur, psykiatri och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ur ett patientperspektiv.

 

 

 • Jan-Magne Sörensen, ordförande i patient- och intresseorganisationen Hvite Örn, Norge
  Psykiatriska vården och patientperspektivet i Norge. Norska Fellesakjonen for Medisinfritt tilbud och kampanjens milstolpar från dess grundande 2011 till idag.

 

 

 • Mette Ellingsdalen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Norge
  Bakgrunden till norska Fellesakjonen for Medisinfritt tilbud. Kampanjstrategier och strategiska beslut och kompromisser under resan från initiativet till idag.

 

 

 • Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge
  Offentliga medicinfria psykiatriska vården i Norge. Bakgrunden till och arbetet med första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus. Medicinfria behandlingsalternativ samt utvecklingen från öppnandet januari 2017 till idag. Framtiden.

 

 

 • Ole Andreas Underland, Hurdalsjöens Recoverysenter, Norge
  Medicinfri psykiatrisk vård i Norge. Bakgrunden till öppnandet av första medicinfria psykiatriska behandlingsalternativet i Norge 2015. Verksamheten och dess utveckling från öppnandet till idag. Fallbeskrivning och konkreta exempel.

 

 

Moderator

Moderator för konferensen är Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

 

 

 


Tid & plats

Konferensen äger rum lördagen den 18 september 2021 kl. 09.00-17.00ABF-huset (Sveavägen 41) i Stockholm.

Kostnad

Kostnaden för deltagandet för konferensen är 150 kr för FAP:s medlemmar och 350 kr för icke medlemmar. Vill du bli medlem i FAP och erhålla medlemspriset finner du mer information om hur du kan bli det nedan.

Biljetter

Biljetter till konferensen går att köpa HÄR. Antalet platser på konferensen är begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan deltagare.

Program

09.00-09.45 Välkomna + inledning av Lasse Mattila, ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

09.45-10.15 Talare 1

10.15-10.45 Paus med fika (30 min.)

10.45-11.15 Talare 2

11.15-11.30 Kort paus/bensträckare (15 min.)

11.30-12.00 Talare 3


12.00-13.15 Lunch (som var och en anordnar själva)


13.15-13.45 Talare 4

13.45-14.00 Kort paus/bensträckare (15 min.)

14.00-14.30 Talare 5

14.30-15.00 Paus med frukt och vatten (30 min.)

15.00-15.30 Talare 6

15.30-15.45 Kort paus/bensträckare (15 min.)

15.45-17.00 Paneldebatt + avslut

Med reservation för ändringar.


Praktisk information

Hur du hittar till ABF-huset, Svevägen 41 Stockholm (Google maps)
T-bana från Stockholm central (Närmaste t-bane station är Rådmansgatan)
Närliggande parkeringsmöjligheter

Fika på förmiddag och eftermiddag ingår. Lunch ingår inte men här finns tips på närliggande restauranger 

För dig som kommer långväga ifrån; här finns tips på närliggande hotell


Mer information om konferensen kommer att publiceras på denna sida löpande.

Sidan får delas fritt till alla intresserade.

Väl mött!


Vi är nyfikna på dina tankar om alternativ till psykofarmaka

Varmt välkommen att fylla i vår enkät HÄR.


Till FAP:s medlemmar: föreningens årsmöte 2021 kommer att äga rum i anslutningen till konferensen, söndagen den 28 mars 2021 kl. 10.00.

Medlemskap i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

Vill du bli medlem i FAP kan du göra detta genom att betala medlemsavgiften via Swish 123 076 69 98 eller bankgiro 5312-3386. Medlemsavgiften är 250 kr för enskilt medlemskap, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlemskap (företag och andra föreningar). Ange namn, bostadsort och e-postadress så kontaktar vi dig för att bekräfta ditt medlemskap.