Föreningen har, utöver fasta organisationen med ledning och övriga föreningsorgan, för närvarande tre arbetsgrupper som arbetar med tidsbegränsade uppdrag inom olika områden. Här finner mer information om arbetsgrupperna. Vill du vara med i någon av grupperna, eller starta en ny arbetsgrupp inom ett område som du brinner för, hör gärna av dig till oss.

 

Kampanjgruppen

Gruppen arbetar för närvarande med förarbetena till kampanj för rätten och möjligheten till medicinfri psykiatrisk vård i Sverige. Arbetet leds av Lasse Mattila som också är styrelsens kontaktperson i gruppen.

Psykofarmakakollen

Gruppen arbetar med praktiskt stödmaterial till yrkesverksamma, vårdsökande och deras anhöriga. Mer information om Psykofarmakakollen finner du här. Arbetet leds av Göran Högberg tillsammans med Jeanette Nord som också är styrelsens kontaktperson i gruppen.

Konferensgruppen

Gruppen arbetar med att arrangera konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” våren 2020. Konferensen planeras att äga rum lördagen den 28 mars 2020 i anslutning till föreningens årsmöte som planeras att hållas den 29 mars 2020. Arbetet leds av Lasse Mattila som också är styrelsens kontaktperson i gruppen.

 

Vill du engagera dig och starta en ny arbetsgrupp inom FAP för dina hjärtefrågor? Tveka då inte att höra av dig till oss för vidare diskussion.