Unik vägledning lyfter upp medicinfria interventioner vid psykos

2020-07-24

Utifrån faktumet att de långsiktiga utfallen av medicinfri behandling vid psykos är betydligt bättre än de farmakologiska behandlingarna har nu organisationen Hvite Ørn i Norge tagit fram en vägledning för medicinfria vägar för återhämtning från psykos.

Vägledningen, som är skapad av människor med egen erfarenhetskompetens, syftar till att öka kunskapen om psykoser som fenomen och om hur man kan bemöta och behandla psykoser. Ingången i vägledningen är ett medicinfritt alternativ till dagens dominerande farmakologiska modell för både förståelse och behandling av psykoser.

Primära målgruppen för vägledningen är människor som lider eller har egen erfarenhet av psykoser samt deras familjer och anhöriga. Vägledningen kan dock med fördel även användas yrkesverksamma inom vården och psykiatrin samt av politiker och andra beslutsfattare.

Medicinfria verktyg vid psykos

När det gäller vägledningens innehåll består denna bl.a. av olika sätt att se på och förstå psykoser, vilka begränsningar dagens diagnosmanualer har i förståelsen och behandlingen av psykoser, samt olika (medicinfria) verktyg till att förebygga och hantera psykosernas begränsande och problemskapande symtom. Vägledningen innehåller även ett flertal fallbeskrivningar och personliga berättelser om återhämtning och om olika medicinfria interventioner vid psykos.

Du finner vägledningen i sin helhet på Hvite Ørns hemsida här.

Lasse Mattila

3 svar på ”Unik vägledning lyfter upp medicinfria interventioner vid psykos

  1. Marja- Leena Virkki Svara

    Tänderna har gått bort och tånen växer hur som helst .cigarettröknong blir större med dåligt mediciner som har givit för långt tid till min närmaste i Sverige ..Har pratat med special doctors of Psykiatrin ..de säger så .Tyvärr ..Läkaren har inte lyssnat pasienten eller anhörigt alls..

  2. Malena Sen Svara

    Hej jag heter Malena Sen. Min erfarenhet är att jag tvingats blibtillvänjd av neuroleptika och får skov när jag går ur. Jag hade aldrig haft proböem om jag inye hade kommit till psykiatrin från början. Utan sökt annan hjälp då.

  3. Pingback: Kommentarer till regeringens utredning "Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01) - Alternativ till Psykofarmaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.