Med denna enkät vill vi ge dig möjlighet att ANONYMT berätta om din syn på behandling av psykisk ohälsa samt om vilka alternativ till psykofarmaka du hade velat se inom svensk psykiatri.

Vi sammanställer enkätsvaren den 18 mars 2020 och svaren kommer att utgöra en viktig del av konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa lördagen den 28 mars 2020.

Du får mer än gärna dela länken till enkäten fritt i dina nätverk.