Fysioterapi

Psykisk ohälsa leder i många fall till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är smärta, ångest och stressreaktioner samt störd kropps- och självuppfattning, kraftlöshet/passivitet och olika rörelsesvårigheter.

De kroppsliga symtomen är ofta kroppens sätt att signalera att vi behöver ta hand om oss själva och lära oss förstå de kroppsliga signalerna på våra behov.

Fysioterapeuten kan hjälpa till genom att göra en bedömning av individens kroppsuppfattning, kroppens hållning, andnings- och rörelsemönster och försöka förstå de kroppsliga reaktionerna av den psykiska ohälsan. I samspel med personen skapas en grund för utforskande av besvär och dess kroppsliga uttryck. Den fysioterapeutiska kroppsorienterade behandlingen skapar en möjlighet för individen att utveckla en ökad tillit till sin kropp och en förståelse för samspelet mellan kropp, känslor och tankar samt förmåga att reglera detta samspel själv.

Fysioterapeuten använder olika behandlingsmetoder som tex Basal Kroppskännedom, Psykodynamisk kroppsterapi, Psykomotorisk behandling, Feldenkraismetoden samt olika former av tillämpad avspänningsbehandling. Fysioterapeuter behandlar såväl individuellt som i grupp.

Fysisk aktivitet och rörelse kan påskynda återhämtningen från psykisk ohälsa och öka motståndskraft mot påfrestningar och livsstilssjukdomar. Fysioterapeuten har kompetens att individanpassa den fysiska aktiviteten efter bedömning av personens förmåga och resurser.

Källa: Fysioterapeuterna; Fysioterapi med inriktning mot mental hälsa

 

Länkar

1 svar på ”Fysioterapi

  1. Chatrin Andersson Svara

    Vad glad jag blir att fysioterapi, (sjukgymnastik, som det också benämns), har blivit uppmärksammad i detta sammanhang! Kroppen behöver läka och är central, när det kommer till psykiatriska tillstånd. De flesta tror att vi fysioterapeuter enbart jobbar med fysisk aktivitet/träning, vilket så klart är viktigt och nödvändigt. Men om du inte har tillgång till dig själv, din kropp som du bor i, om du inte vill veta av dig själv, din kropp hur ska du då kunna börja ta hand om dig och träna på ett omsorgsfullt sätt? Du behöver börja där du är. Förslagsvis genom att öka kunskapen kring hur kroppen fungerar och reagerar – normalisera tillståndet. Att uppleva och känna det man gör är inte konstigt utifrån det man varit med om. Medvetenheten kring hur detta påverkat och påverkar just mig utifrån min livserfarenhet, behöver också förbättras. Det finns inga färdiga manualer att använda här, utan vi behöver utgå från vars och ens behov. Detta är grunden i t ex Basal Kroppskännedom (BK), ett av behandlingsalternativen som hänvisades till i artikeln ovan. Från fysioterapeutens håll krävs här en stor lyhördhet inför den man möter och därför är denna utbildning i BK ingen quick fix, utan kräver både tålamod och engagemang, inte minst i sig själv, både som människa och fysioterapeut. Detta att ha jobbat och fortsättningsvis jobba med sig själv på samma sätt som man jobbar med patienten, tror jag är en nödvändighet för att kunna nå fram och få möjlighet att ge hjälp till självhjälp. Målet är att var och en hittar sin väg fram i att hantera sina svårigheter, så att de kan fortsätta leva ett meningsfullt liv både i upp- och nergång.
    Vänliga hälsningar
    Chatrin Andersson
    Leg Fysioterapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.