Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

2019-11-28

Efter vår uppvaktning av Socialstyrelsen den 6 november har vi erbjudits möjlighet att inlämna synpunkter, kommentarer samt vetenskapligt underlag inför myndighetens förvaltning av sina nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi har idag, utifrån den tidsfrist (3 dagar) som vi givits, lämnat in våra synpunkter samt ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsen. Huvudpunkterna i vår skrivelse blev följande;

 • Möjligheten till psykofarmakafria behandlingsformer för de patienter som önskar det.
 • Erkännande av det vetenskapligt bekräftade faktum att antidepressiva läkemedel kan skapa fysiskt beroende.
 • Resurser och stöd för säker nedtrappning och utsättning av antidepressiva läkemedel.
 • Tydligare information till både yrkesverksamma och patienter gällande de ofta omfattande och allvarliga biverkningar av antidepressiva läkemedel.
 • Skärpt övervakning och obligatorisk biverkningsrapportering.

Vårt underlag till Socialstyrelsen går att finna i sin helhet här.

Lasse Mattila
Ordförande

2 svar på ”Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

 1. Castor o Pollux Svara

  Redan på 80-talet stod klart för Vetenskapen att bl.a. vitaminer var väsentliga för framförallt hjärnans funktioner. Är det omöjligt att se ett samband? Varför används B-vitamin så lite? Ett långt lidande kan förkortas avsevärt och få en simpel förklaring. Hela FASS är full av tillverkarnas vitaminer, vem behandlas med dem och mot vad?

 2. Jeanette Bolcher Svara

  Allt för stora mängder antidepressiv medicin skrivs ut och det är en risk om det finns suicidtankar. Och speciellt som medicinförskrivningen inte kombineras med samtalsbehandling. Ibland kan dom antidepressiva medicinerna ge kraft till självmord men också öka dom depressiva besvären under insättning. Har man då inget samtalsstöd så blir det extra svårt. Även anhöriga drabbas i dessa lägen. Speciellt vid självmord. Vidare är det viktigt att särskilja depressioner som orsakas av stress, utmattning eller långvariga kriser från depressiva symptom som orsakas av komplex PTSD. Komplex PTSD handlar om problematik som kommer av att man blivit sviken under längre tid och blivit uppgiven, desillusionerad, eller utsatt för hot och våld under längre tid och att det autonoma nervsystemet är satt ur balans. Det är då bra att erbjuda sjukgymnastik som basal kroppskännedom och compassionfokuserad terapi. Eller gruppterapi där man läker tillsammans. Finns också en manualbaserad metod för trauma som heter seeking safety. Alla depressioner har inte samma orsak och därför är inte Eseseripreparat en universallösning. På tok för lite kunskap finns idag om trauma och dess psykiska och fysiska påverkan på människan inom sjukvården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.