Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att minska självskadande beteende. Liksom annan kognitiv beteendeterapi grundas DBT på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på emotionsteori. Ett centralt KBT-antagande är att beteenden, tankar och känslor är nära förbundna med varandra och att förändring av exempelvis beteenden leder till förändring i tankar och känslor. DBT innefattar även influenser från zenbuddhistisk filosofi såsom träning i medveten närvaro (eng. mindfulness) och är en av de terapiformer som brukar kallas ”tredje vågens KBT” eller kontextuell KBT. Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hon befinner sig för stunden och leder henne samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.

Källa: Socialstyrelsen

 

Länkar

1 svar på ”Dialektisk beteendeterapi (DBT)

  1. Malin Svara

    Hej, fint att ni finns! Jag har själv blivit svårt skadad av psykofarmaka och lever sen 20 år tillbaka utan läkemedel och mår gott men nu skriver de ut ADHD-medicin till min son med autism som är 10 år och han mår inte alls bra av detta. Skolan vägrar dock ha honom där utan läkemedel och nåde skolan och barnhabiliteringen har anmält mig till socialtjänsten. Det pågår en utredning nu och jag vet inte hur detta ska sluta för får han LVU vet jag att de kommer ge honom massor av läkemedel. Hjälp oss! Vad kan jag göra för att hjälpa mitt barn?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.