Extra årsmöte

2019-11-14 Till alla medlemmar! Utifrån vår önskan om att förstärka styrelsen med två ledamöter samt en suppleant fram till nästa ordinarie årsmöte skickar jag här en kallelse till extra årsmöte …