Psykofarmakakollen tar form

2020-02-02 Arbetsgruppen fortsätter med framställandet av praktiska stödmaterialet till yrkesverksamma och vårdsökande och materialet börjar nu ta form. Materialet avser att vara ett ”paraplymaterial” och omfatta flera olika komponenter, däribland; …

Första kampanjmötet i Stockholm

2020-01-29 Kampanjgruppen har nu enligt planen börjat med de första kampanjmötena med andra föreningar, organisationer och intressenter. Första mötet gick av stapeln i Stockholm lördagen den 25 januari och lockade …

Vi har mycket att se fram emot under 2020

2019-12-31 Kalenderåret, och så småningom vårt första verksamhetsår, lider mot sitt slut. Det har verkligen varit ett händelserikt första år med mycket hoppingivande energi. När vi nu summerar det snart …

FAP leder översättningen av banbrytande vägledning

2019-12-06 Onsdagen den 4 december lanserade The Council och Evidence-based Psychiatry (CEP), tillsammans med Storbritanniens fem största terapeutorganisationer, en banbrytande vägledning för yrkesverksamma som arbetar med människor som tar eller …

Extra årsmötet förstärker styrelsen

2019-12-06 I gårdagskvällens extra årsmöte på Bohusläns Museum i Uddevalla förstärktes styrelsen planenligt med Nina Yderberg, Dunja Grisell och Fanny Marell. Nina och Dunja valdes som ledamöter medan Fanny förstärker …

Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

2019-11-28 Efter vår uppvaktning av Socialstyrelsen den 6 november har vi erbjudits möjlighet att inlämna synpunkter, kommentarer samt vetenskapligt underlag inför myndighetens förvaltning av sina nationella riktlinjerna för vård vid …

Extra årsmöte

2019-11-14 Till alla medlemmar! Utifrån vår önskan om att förstärka styrelsen med två ledamöter samt en suppleant fram till nästa ordinarie årsmöte skickar jag här en kallelse till extra årsmöte …