Extra årsmötet förstärker styrelsen

2019-12-06 I gårdagskvällens extra årsmöte på Bohusläns Museum i Uddevalla förstärktes styrelsen planenligt med Nina Yderberg, Dunja Grisell och Fanny Marell. Nina och Dunja valdes som ledamöter medan Fanny förstärker …

Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

2019-11-28 Efter vår uppvaktning av Socialstyrelsen den 6 november har vi erbjudits möjlighet att inlämna synpunkter, kommentarer samt vetenskapligt underlag inför myndighetens förvaltning av sina nationella riktlinjerna för vård vid …

Internationell patientsäkerhetsdag den 17 september

2019-09-17 Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården, och det finns anledning att misstänka att mörkertalen …

Möte med finska Taho

2019-07-15 Under sommarens resa till Finland har undertecknad träffat representanter från föreningen Tarpeenmukainen hoito (Taho) i Helsingfors. I mötet med Taho, som skulle kunna betraktas som en finsk upplaga av …

FAP i Sveriges Radios Kropp & själ

2019-06-11 Ungefär var tionde person i Sverige äter idag medicin mot depression, många fortsätter i decennier. Men hur länge ska man äta medicinerna, hur vet man när det är dags …

FAP i Ytterjärna Forum

2019-05-11 I Sverige förskrivs alltmer psykofarmaka. Inte minst till unga som i många fall mår dåligt därför att de inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda. Antidepressiva läkemedel är beroendeframkallande och …