Internationell patientsäkerhetsdag den 17 september

2019-09-17 Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården, och det finns anledning att misstänka att mörkertalen …

Studiebesök i Norge

2019-07-23 Måndagen den 22 juli besökte arbetsgruppen för kampanjen för rätten till alternativ till psykofarmaka Helseforetaket Incita AS och Hurdalsjöens Recovery Senter i Norge. I två dagars besöket, där FAP …

Möte med finska Taho

2019-07-15 Under sommarens resa till Finland har undertecknad träffat representanter från föreningen Tarpeenmukainen hoito (Taho) i Helsingfors. I mötet med Taho, som skulle kunna betraktas som en finsk upplaga av …