Amino Neuro Frekvens-terapi (ANF)

ANF-behandling (Amino Neuro Frekvens) är en frekvensterapi som behandlar inflammationer i kroppen, utan att använda några ämnen eller substanser som går in i kroppen.

Alla kroppens funktioner styrs av nervsystemet via elektriska signaler. Vid kroniska inflammationer är nervsignalerna nedsatta i det inflammerade området vilket försvårar och hindrar kroppen från att läka sig själv. ANF syftar till att återställa signalerna så att kommunikationen mellan hjärna och det påverkade området återställs, så att kroppen kan börja självläka.

ANF-behandlingen använder sig av tunna cirkulära frekvensplåster, så kallade ANF-diskar. Dessa är laddade med olika frekvenser beroende på vilken ANF-disk som används. Detta för att påverka olika funktioner i kroppen.  ANF arbetar med ”neurologiska” frekvenser, vilka kroppen känner igen och kan ta upp. ANF-diskarna aktiveras så fort de appliceras på kroppen och ofta märks en signifikant smärtminskning redan inom några minuter.

Text: Marcus Benitez

 

Länkar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *